Des dels mitjans de comunicació, se’ns informa que el rebut de la llum ha augmentat un 2,3%, dividit en un 1,4% sobre el cost de l’energia i un 0,9% corresponent al peatge elèctric i s’esperen noves pujades pel segon trimestre de l’any.

El servei que oferim a Stac Enginyeria consisteix en analitzar els consums d'energia elèctrica i proposar mesures d'estalvi energètic per tal de disminuir l'import de la factura elèctrica.