ACTUALITZACIÓ NORMATIVA 30/07/12

2012-07-30 09:37

Us informem de les darreres novetats legislatives publicades i que, esperem, siguin del vostre interès:

DOGC 6178 (25/7/2012)
Anunci de l'Ajuntament de l'Armentera, sobre aprovació de la derogació de l'Ordenança reguladora de les llicències municipals d'obertura d'establiments per activitats incloses a l'Annex III de la Llei 3/1998.

BOE 178 (26/07/2012)
Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.

BOP 144 (26/07/2012)
Anunci de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí sobre l'aprovació definitiva de l'ordenança del règim de comunicació prèvia de les activitats innòcues.

DOGC 6181 (30/07/2012)
ANUNCI de l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt, sobre aprovació de l'Ordenança reguladora de la intervenció administrativa municipal en les activitats.