Projectes d'enginyeria i construcció:

Consultoria d'estructures (Càlculs i informes estructurals)

Projectes Bàsics i executius d’obres i urbanitzacions industrials

Direcció i supervisió d’obres

Coordinacions, estudis i plans de seguretat i salut

Gestió integral de projectes (Project Management)

Gestió integral de l'obra (Construction Management)

Medi Ambient / Activitats:

 

Llicències ambientals

Permisos d’activitats (tràmits Ajuntaments, Consells Comarcals i OGAU per obertura d'establiments "bars, restaurants, perruqueries, tallers mecànics...")

Registres Industrials REIC, RASIC…

Registres sanitaris

Certificacions energètiques d'edificis

 

Projectes d’instal·lacions:

 

Estudi d'energia solar fotovoltàica i tèrmica (autoconsum)

Elèctriques (baixa tensió i mitja tensió)

Calefacció, climatització i aigua calenta sanitària (ITE)

Instal·lacions contra incendis

Instal·lacions de gas

Enllumenat públic

 

 

 

Altres:

 

Estudis d'estalvi econòmic de facturació elèctrica

Certificacions energètiques d'edificacions

Estudis de seguretat i salut en el treball

Sonometries

Homologació de vehicles (FTR)

Peritatges i informes.